Uncategorized

iphone 5: ข้อสังเกตุและบทเรียนจากความเปลี่ยนแปลง

PIN
Apple ได้ทำการประกาศ iPhone 5 และ iPod generation ใหม่ในวันที่ 12 กันยาที่ผ่านมา นับเป็น iPhone รุ่นแรกที่เปิดตัวหลังหมดยุคของ Steve Jobs ไปแล้ว และทำให้ผมได้ข้อสังเกตุและบทเรียนทีน่าสนใจอยู่หลายๆข้อเหมือนกัน