Posts Tagged: thailand

ทิศทางการเติบโตของ “ห้างออนไลน์” ในประเทศไทย – The Future of Marketplaces in Thailand

PIN
ในปี 2016 เราได้เห็นการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของ eCommerce กันอย่างมากมาย รวมถึงการขายผ่านช่องทางโซเชียลอย่าง Facebook, Instagram ที่อาศัยการปิดการขายผ่าน Facebook Messenger และ LINE จนเกิดคำถามคาใจหลายๆคนที่อยากรู้ว่า แล้วใครจะอยู่ ใครจะไป และหากว่าเราจะขายออนไลน์แล้ว ควรจะทำอย่างไร และเริ่มที่ตรงไหน ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการบริษัท “Sellsuki” ที่มีเป้าหมายที่จะรองรับการบริหารการขายและการดูแลลูกค้าในทุกๆช่องทางที่จะเกิดขึ้น จะขอตั้งข้อสังเกตที่ผมได้เห็นจากการเฝ้าติดตามวิวัฒนาการและประกอบธุรกิจอยู่ในวงการนี้มากว่า 5 ปีทั้งในและต่างประเทศครับ – คอลัมน์นี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร SM Magazine ฉบับเดือนมีนาคม 2560ในลักษณะบทความพิเศษ

E-commerce Delivery in Thailand ประเภทการขนส่งในประเทศไทย

PIN
คอลัมน์นี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร SM Magazine ฉบับ มีนาคม พศ. 2559 ภายใต้คอลัมน์ “STARTUP MARKUP” ทุกวันนี้ มีธุรกิจเกิดใหม่ ทั้งจากบริษัทใหญ่เดิมที่สร้างหน่วยงานสำหรับการบริการลูกค้าอีคอมเมิร์ซโดยเฉพาะ หรือบริษัทที่กำเนิดใหม่ขึ้นมาเลยที่เข้ามานำเสนอวิธีการส่งของและเก็บชำระเงินจากร้านค้าไปยังมือผู้ซื้อได้ในวิธีที่แตกต่างกันไปมากมาย ในครั้งนี้ จึงอยากถือโอกาสพูดถึงวิธีการส่งของต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันดังนี้ครับ