Posts Tagged: innovations

การพลิกโฉม “วิธีการซื้อ” ด้วยนวัตกรรมจาก Amazon – How Amazon is Re-inventing How We Buy

PIN
ทุกวันนี้ Amazon ไม่ได้มองตัวเองว่าเป็น “เว็บไซท์” การขายของออนไลน์อย่างเดียวอีกแล้ว และผมเชื่อว่า สิ่งที่ Amazon ทำอยู่ในวันนี้ จะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ๆให้กับวงการค้าปลีกในอนาคตเหมือนกับที่ตะกร้าสินค้าได้กลายเป็นมาตรฐานของการซื้อขายออนไลน์มาแล้วเช่นกัน ในครั้งนี้จึงอยากนำเอานวัตกรรมใหม่ๆที่ Amazon ทำและประสบความสำเร็จที่เราอาจไม่รู้จัก มานำเสนอว่าเขาพัฒนาให้การซื้อสินค้ามันง่ายขึ้นยิ่งกว่าที่เราคิดได้อย่างไรบ้างครับ – คอลัมน์นี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร SM Magazine ฉบับ มีนาคม พศ. 2560 ภายใต้คอลัมน์ “STARTUP MARKUP”