Posts Tagged: growth

วิธีเริ่มต้นแบบเล็กๆของเหล่า Startup Unicorn มูลค่าพันล้าน

PIN
ในขณะที่มีใครหลายคนพยายามลอกเลียนแบบสิ่งที่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ในปัจจุบันทั้งในเรื่องของรูปแบบบริการและการวางตัวทางการตลาด แต่จุดเริ่มต้นของแต่ละบริษัทที่ใหญ่โตเหล่านั้นล้วนแล้วแต่มีประวัติการเติบโตที่จับตลาดที่เล็กกว่าปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง ผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ และหากใครอยากที่จะใหญ่เหมือนเหล่า Unicorn ที่เราเห็นในสื่อนั้น ต้องอย่าลืมไปดูจุดกำเนิดตอนที่เขายังพึ่งหัดเดินด้วยแล้วจะเห็นกลยุทธ์ที่เขาทุกคนต่างมีเหมือนกัน ในบทความนี้ ผมจะขอยกตัวอย่างบริษัท Unicorn ที่เราคุ้นเคยกันมาเล่าให้ฟังกันนะครับ — คอลัมน์นี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร SM Magazine ฉบับเดือนกันยายน 2560 ภายใต้คอลัมน์ “STARTUP MARKUP”

“Startup” คืออะไร… และแตกต่างจาก “SME” อย่างไร?

PIN
คอลัมน์นี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร SM Magazine ฉบับ ธันวาคม พศ. 2558 ภายใต้คอลัมน์ “STARTUP MARKUP” ทุกวันนี้คำว่า “Startup” ได้เกิดขึ้นและพุ่งแรงในประเทศไทยจนกลายเป็นธุรกิจกระแสสำหรับคนรุ่นใหม่ และไม่ว่าใครที่เริ่มทำธุรกิจเทคโนโลยีก็ต่างเรียกตัวเองหรือถูกเรียกว่าเป็น “Startup” แต่แท้จริงแล้ว เคยสงสัยกันไหมว่า สรุปแล้ว… “Startup คืออะไร?” และทำไมจะต้องมีศัพท์บัญญัติธุรกิจนี้ขึ้นมาแทนคำว่า “SME”