Posts Tagged: apps

Artificial Intelligence is Already Here – สมองกลอยู่รอบตัวเรา

PIN
คอลัมน์นี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร SM Magazine ฉบับ กันยายน พศ. 2559 ภายใต้คอลัมน์ “STARTUP MARKUP” “Artificial Intelligence” ” นั้นอาจเป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะเคยรู้จักจากภาพยนตร์อิงนวนิยายวิทยาศาสตร์ที่สะท้อนทั้งความสนใจและความหวั่นกลัวของมนุษย์ที่มีต่อการพัฒนาคอมพิวเตอร์ แต่ในขณะที่ “AI” ในเนื้อเรื่องเหล่านี้อาจดูเป็นเรื่องไกลตัวและอยู่ในอนาคตอันไกลโพ้น แท้จริงแล้ว ในปัจจุบัน “AI” ได้อยู่รอบตัวเราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แฝงอยู่ตามผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทเทคโนโลยีหรือ Startup ต่างๆได้นำเสนอออกมาให้เราใช้งาน

หมดยุคแอปพลิเคชันบนมือถือ?

PIN
คอลัมน์นี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร SM Magazine ฉบับ มิถุนายน พศ. 2559 ภายใต้คอลัมน์ “STARTUP MARKUP” ทุกวันนี้ ร้านค้า ไม่สามารถถูกจำกัดด้วยประเภทของ “หน้าร้าน” อีกต่อไป เรื่องนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารที่อยู่รอบตัวเรา และรูปแบบการดำเนินการของธุรกิจ Startup ต่างๆ รอบตัวเรา จากที่เคยถูกมองเป็น “แอปพลิเคชัน” หรือ “เว็บไซท์” แต่ทุกวันนี้กลับหาคำที่จะมาใช้เรียกมันยากขึ้นทุกที