The Fundamentals of AI – Machine Learning, Neural Network, Deep Learning – พื้นฐานแนวคิดของ “AI” ในยุคปัจจุบัน

ไม่ว่าคุณจะอยู่ค่ายไหนของการถกเถียงเรื่องความเสี่ยงของ “AI” ต่ออนาคตของมนุษย์ ในเมื่อ “AI” กำลังจะเข้ามามีผลกระทบต่อชีวิตเราอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้แนวความคิดและความสามารถของมันเพื่อที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากมันให้เต็มที่ รวมถึงการปรับความรู้ความสามารถขอตัวเองเพื่อเหมาะกับโลกอนาคตที่กำลังเกิดขึ้นแล้วด้วย

ในครั้งนี้ ผมจึงอยากจะขอนำเสนอคำพูดที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดของ “AI” ในยุคปัจจุบัน เพื่อสร้างพื้นฐานให้เข้าใจถึงวิวัฒนาการ ศักยภาพ และอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นครับ

คอลัมน์นี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร SM Magazine ฉบับเดือนสิงหาคม 2560 ภายใต้คอลัมน์ “STARTUP MARKUP”

Artificial Intelligence is Already Here – สมองกลอยู่รอบตัวเรา

คอลัมน์นี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร SM Magazine ฉบับ กันยายน พศ. 2559 ภายใต้คอลัมน์ “STARTUP MARKUP”

“Artificial Intelligence” ” นั้นอาจเป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะเคยรู้จักจากภาพยนตร์อิงนวนิยายวิทยาศาสตร์ที่สะท้อนทั้งความสนใจและความหวั่นกลัวของมนุษย์ที่มีต่อการพัฒนาคอมพิวเตอร์ แต่ในขณะที่ “AI” ในเนื้อเรื่องเหล่านี้อาจดูเป็นเรื่องไกลตัวและอยู่ในอนาคตอันไกลโพ้น แท้จริงแล้ว ในปัจจุบัน “AI” ได้อยู่รอบตัวเราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แฝงอยู่ตามผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทเทคโนโลยีหรือ Startup ต่างๆได้นำเสนอออกมาให้เราใช้งาน

หมดยุคแอปพลิเคชันบนมือถือ?

คอลัมน์นี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร SM Magazine ฉบับ มิถุนายน พศ. 2559 ภายใต้คอลัมน์ “STARTUP MARKUP”

ทุกวันนี้ ร้านค้า ไม่สามารถถูกจำกัดด้วยประเภทของ “หน้าร้าน” อีกต่อไป เรื่องนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารที่อยู่รอบตัวเรา และรูปแบบการดำเนินการของธุรกิจ Startup ต่างๆ รอบตัวเรา จากที่เคยถูกมองเป็น “แอปพลิเคชัน” หรือ “เว็บไซท์” แต่ทุกวันนี้กลับหาคำที่จะมาใช้เรียกมันยากขึ้นทุกที