จุดยืน

 

การมีจุดยืนมักจะทำให้เราต้องพลาดผลตอบแทนบางอย่างไป แต่การมีจุดยืนก็ทำให้เรามีที่อยู่ที่เป็นตัวเรา

อุดมการณ์ไม่สามารถกินได้ แต่อุดมการณ์ทำให้เรารู้ว่ากินไปเพื่ออะไร

เส้นทางที่เดินอยู่ หลายครั้งจะมีแต่คนสบประมาท วิจารณ์ หรือไม่เข้าใจ

แต่คุณคือผู้ที่มีที่ที่ให้เดิน ส่วนเขาเป็นเพียงผู้ที่ได้มอง