ราคาของการทำได้เร็ว

PIN LERTAD

การที่คนใดคนหนึ่งสามารถคิดไอเดียการตลาด ทำงานกราฟฟิก ออกแบบ หรือเขียนโปรแกรมได้เสร็จรวดเร็ว ไม่ได้หมายความว่าเขาควรจะคิดราคาในการให้บริการดังกล่าวในราคาถูกๆ เพราะถึงเขาจะทำแป๊ปเดียวเสร็จ แต่ที่เขาทำได้เพราะเขาได้ผ่านการเรียนและฝึกฝนมายาวนาน

เวลาแพทย์ตรวจอาการหรือผ่าตัดคนไข้ เขาก็ใช้เวลาไม่นานนะ แต่ก็ไม่เห็นคนไปดูถูกงานเขากันเท่าไหร่

 

 

บางทีการรู้ไม่จริงคงจะน่ากลัวกว่าการไม่รู้อะไรเลย

Hi, I'm Lertad Supadhiloke

เลอทัด ศุภดิลก ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและประธานบริหารจัดการบริษัท Sellsuki จำกัด

http://www.lertad.com