Archive for January, 2017

Fast Growing Silicon Valley Startups 2017 – เทรนด์ Startup จาก Silicon Valley ที่จะมาแรงในปี 2017

PIN
รวบรวมการคาดการณ์เทรนด์ Startup ที่น่าจับตาในปี 2017 จากความคิดเห็นของกลุ่มนักลงทุนชื่อดังใน Silicon Valley จากทางเว็บไซท์ Business Insider มาก่อนเช่นกัน – คอลัมน์นี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร SM Magazine ฉบับ ธันวาคม พศ. 2559 ภายใต้คอลัมน์ “STARTUP MARKUP”