Archive for July, 2016

หมดยุคแอปพลิเคชันบนมือถือ?

PIN
คอลัมน์นี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร SM Magazine ฉบับ มิถุนายน พศ. 2559 ภายใต้คอลัมน์ “STARTUP MARKUP” ทุกวันนี้ ร้านค้า ไม่สามารถถูกจำกัดด้วยประเภทของ “หน้าร้าน” อีกต่อไป เรื่องนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารที่อยู่รอบตัวเรา และรูปแบบการดำเนินการของธุรกิจ Startup ต่างๆ รอบตัวเรา จากที่เคยถูกมองเป็น “แอปพลิเคชัน” หรือ “เว็บไซท์” แต่ทุกวันนี้กลับหาคำที่จะมาใช้เรียกมันยากขึ้นทุกที