คอลัมน์นี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร SM Magazine ฉบับ กุมภาพันธ์ พศ. 2558 ภายใต้คอลัมน์ “STARTUP MARKUP”

เมื่อแอพแชทมีการเติบโตจนเป็นแอพอันดับหนึ่งในตลาดแล้ว ทางประเทศทางตะวันตกก็ได้เริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ “แชท” ในการสื่อสารและการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับลูกค้ากันเสียแล้ว เพราะการ “พูดคุย” นี่แหละ คือ “interface” ที่ธรรมชาติที่สุดของคนทั่วไป

และนี่เอง เป็นที่มาของการบัญญัติของคำว่า “Conversational Commerce” หรือ “การค้าขายผ่านการพูดคุย”