คอลัมน์นี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร S+M Magazine ฉบับ มกราคม พศ. 2558 ภายใต้คอลัมน์ “STARTUP MARKUP”

Incubator และ Accelerator คืออะไร และ Startup จำเป็นที่จะต้องเข้าร่วมมันหรือไม่?