Archive for January, 2015

Sellsuki ในปี 2014 …ก้าวเข้าสู่ปี 2015

PIN
1.5 ล้าน Page Views รายได้ 6 หลัก จากผู้ใช้ 5,000+ คน ในที่สุดเราก็เห็นภาพว่าคนไทยยอมใช้และเสียตังอย่างถูกลิขสิทธ์ให้ซอฟท์แวร์ใหม่ๆของคนไทยด้วยกัน