คอลัมน์นี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร S+M Magazine ฉบับ ธันวาคม พศ. 2557 ภายใต้คอลัมน์ “STARTUP MARKUP”

จะเกิดอะไรขึ้น หากเรามีเครื่องพิมพ์ “3 มิติ” ที่สามารถพิมพ์อุปกรณ์อะไรก็ได้ในโลกใบนี้เพื่อนำมาจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวัน