Archive for December, 2014

“3D Printing Startups” – เครื่องพิมพ์ 3 มิติ สั่ง “พิมพ์” สินค้าได้ทุกประเภท

PIN
คอลัมน์นี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร S+M Magazine ฉบับ ธันวาคม พศ. 2557 ภายใต้คอลัมน์ “STARTUP MARKUP” จะเกิดอะไรขึ้น หากเรามีเครื่องพิมพ์ “3 มิติ” ที่สามารถพิมพ์อุปกรณ์อะไรก็ได้ในโลกใบนี้เพื่อนำมาจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวัน