Archive for November, 2014

“Subscription-Based E-commerce” – จากการขาย “รายการ” เป็น “รายเดือน”

PIN
คอลัมน์นี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร S+M Magazine ฉบับ พฤศจิกายน พศ. 2557 ภายใต้คอลัมน์ “STARTUP MARKUP” คงจะดีใช่ไหมครับถ้าเราจะมีรายได้มั่นคงตลอดทุกเดือน ไม่ต้องแอบห่วงว่าลูกค้าเก่าจะยังคงอยู่กับเราหรือไม่ สามารถคาดการณ์ยอดขายล่วงหน้าได้มั่นใจ และคาดการณ์ได้ว่าจะต้องสั่งวัตถุดิบในการผลิตมากน้อยเพียงใด บริษัทเหล่านี้เรียกตัวเองว่าเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซที่ค้าขายด้วยระบบ “แพคเกจรายเดือน” หรือ “subscription-based e-commerce” นั่นเอง