Archive for October, 2013

นวัตกรรม Apple ชิ้นสำคัญที่คนมักมองข้าม

PIN

มีอยู่นวัตกรรมนึงของ Apple ที่คนมักมองข้าม… 

ตอนนี้ Apple บอกว่า “ไม่ต้อง!” แค่คุณซื้อ Mac หนึ่งเครื่อง คุณก็จะได้โปรแกรมทุกอย่างที่คนกว่า 80% ต้องการใช้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว แถมยังใช้ดีกว่าโปรแกรมบน Windows ที่คุณคุ้นเคยอีก (ไม่นับ Excel) โดยไม่ต้องเสียตังหรือเวลาเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้น

คิดแบบนี้แล้วใช้ Mac แล้วชีวิต “โคตรง่าย” จริงๆ

Business Models vs. Business Plans อะไรคือโมเดลธุรกิจและแผนธุรกิจ

PIN
คอลัมน์นี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร S+M Magazine ฉบับ ตุลาคม พศ. 2556 ภายใต้คอลัมน์ “A2Z” ในฐานะคนที่เคยเรียน ทำ ประกวด อ่าน และติดตามผลจากการทำแผนธุรกิจมาหลายสิบฉบับ คงต้องบอกว่าแม้ว่าการทำ “แผนธุรกิจ” นั้น อาจไม่ได้ถูกนำมาใช้จริงเสมอไป แต่มันเป็นเครื่องมือในการ “วางแผน” ให้เราเข้าใจธุรกิจตัวเอง ซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบของแผนธุรกิจและผลพลอยได้ที่สำคัญที่สุดสำหรับองค์กรและผู้ประกอบการนั้นก็คือ การกำหนดและเข้าใจ “Business Model” หรือ “โมเดลธุรกิจ” แม้สิ่งที่เราทำอาจจะหลุดไปจากแผนธุรกิจเพียงใด แต่ในส่วนใหญ่แล้ว “Business Model” นั้นจะไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นในฉบับนี้ จึงอยากจะขอขยายความเรื่องความแตกตากของสองสิ่งนี้เพิ่มเติมอีกสักนิดนะครับ