Archive for March, 2013

Marketing กับ Sales ความคล้ายที่ไม่เหมือนกัน

PIN

คอลัมน์นี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร S+M Magazine ฉบับ มีนาคม พศ. 2556 ภายใต้คอลัมน์ “A2Z”

นฐานะผู้ประกอบการ หรือผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการทำธุรกิจและการตลาด ท่านอาจจะเคยพบจุดหรือจังหวะที่ต้องถามตัวเองว่า กิจกรรมที่จะทำนี้ เป็นหน้าที่ของฝ่ายการตลาด (Marketing) หรือฝ่ายขาย (Sales) จริงๆแล้วมีหลายกิจกรรมที่บริษัทต่างๆมักจะสับสนเกี่ยวกับการตลาด เช่น ส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจว่า การประชาสัมพันธ์ และการโฆษณา นั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ การตลาด” เท่านั้น แต่ในครั้งนี้ผมขอเน้นไปที่ความแตกต่างระหว่าง “Marketing” กับ “Sales” เพราะเป็นประเด็นที่เป็นภาพใหญ่ที่สุดและส่งผลโดยตรงต่อรายได้ของบริษัทครับ