Archive for June, 2012

การตลาด Google – ความแตกต่างระหว่าง SEO กับ SEM

PIN

คอลัมน์นี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร S+M Magazine ฉบับ มิถุนายน พศ. 2555 ภายใต้คอลัมน์ “A2Z”

หลังจากที่มีผมได้อธิบายศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวกับ Social Media Marketing ไปแล้ว ปรากฏว่ามีคนให้ความสนใจถามคำถามเกี่ยวกับวงการนี้เข้ามาพอสมควรครับ ซึ่งน่าจะเกิดจากกระแสของ e-commerce ที่กำลังคึกคักมากในปีนี้ ทั้งจากการบุกจากบริษัทสัญชาติไทยและกลุ่มบริษัทต่างประเทศ ทำให้คนกลับมาตื่นตัวเรื่องการโปรโมทเว็บไซท์และช่องทางการขายทางอิเล็กทรอนิกส์กันอีกครั้ง

ดังนั้น ฉบับนี้ผมจึงอยากะขออนุญาติพูดถึงการตลาดออนไลน์ต่ออีกสักครั้ง โดยถือโอกาสอธิบายลักษณะการตลาดใหญ่ๆที่ผมพบว่าคนมักจะสับสนกันบ่อยๆเวลาผมมีโอกาสได้สอนหรือเสนองานให้กับลูกค้าครับ นั่นก็คือคำว่า “SEO”  และ “SEM”