Archive for January, 2012

Business Continuity Management… เครื่องมือบริหารธุรกิจในภาวะฉุกเฉิน

PIN

 คอลัมน์นี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร S+M Magazine ฉบับ มกราคม พศ. 2555 ภายใต้คอลัมน์ “A2Z”

ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัยอย่างทุกวันนี้  บริษัทที่มีการเตรียมตัวพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ ทั้งในแง่ของการรักษาสินทรัพย์ของบริษัท และการปฏิบัติงานของพนักงานนั้น ย่อมได้เปรียบในการดำเนินงานและความรู้สึกของพนักงานบริษัทเอง ส่วนบริษัทที่นิ่งนอนใจหรือไม่เคยมีการเตรียมแผนการรับรองนั้น คงจะถึงเวลาที่จะต้องตระหนักถึงความสำคัญว่าการวางแผนการดำเนินธุรกิจในช่วงอุบัติเหตุนั้น เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการจัดการองค์กรที่สำคัญ

 

 

จะเห็นได้ว่า  Business Continuity Management นั้นแท้จริงแล้วเป็นหมวดวิชาที่มีเนื้อหาวิชาเยอะไม่แพ้กับเรื่องการจัดการที่กำลังมาแรงอย่าง Knowledge Management หรือ Risk Management ที่กำลังได้รับการจัดตั้งเป็นภาคการศึกษาในมหาวิทยาลัยกันเลยทีเดียว ผมจึงไม่ขอพยายามอธิบายมันอย่างละเอียด แต่จะพยายามหยิบคำหรือแนวความคิดหลักๆซึ่งมักจะมีชื่อคล้ายๆกันแต่แท้จริงแล้วหมายถึงสิ่งที่ต่างกันมาอธิบายให้ท่านผู้อ่านได้สามารถแยกแยะและทำความเข้าใจเวลาท่านศึกษาเนื้อหาเหล่านี้แทนแล้วกันครับ…