Archive for November, 2011

KSF กับ KPI… สองตัวชี้วัดสำคัญที่กลับมักถูกเข้าใจสลับกัน

PIN

คอลัมน์นี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร S+M Magazine ฉบับ พฤศจิกายน พศ. 2554 ภายใต้คอลัมน์ “A2Z”

ในโลกของศาสตร์ของการจัดการนั้น มีประโยคอมตะจากชายที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งการจัดการอย่าง Peter Drucker ว่า “What Gets Measured Gets Managed” หรือ “สิ่งที่ถูกวัดเท่านั้น ที่จะสามารถจัดการได้” ซึ่งเป็นการบอกว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรในธุรกิจ จะเป็นการจ้างพนักงาน การดูแลลูกค้า การสร้างแบรนด์สินค้า ฯลฯ หากเราต้องการที่จะทำให้มันมีประสิทธิภาพ เราจะต้องมีการวัดสิ่งที่ทำและผลลัพธ์ที่ได้นั้นออกมาเป็นตัวเลข

ดังนั้น เมื่อวิชาการจัดการได้รับการพัฒนา จึงมีเหล่าดัชนีและตัวชี้วัดมากมายมาให้เราเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็น KPI, KSF, PI, CSF ฯลฯ เยอะแยะเต็มไปหมด

ผมค่อนข้างมั่นใจว่าใครที่เคยเรียนหรือสนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นั้น ตอนที่เราเรียนก็เข้าใจอยู่หรอกว่าแต่ละตัวนั้นหมายความว่าอะไร แต่เมื่อถึงเวลาใช้จริง หรือถึงเวลาต้องอธิบายว่ามันคืออะไร มักจะเกิดความสับสน และไม่เข้าใจว่าใช้ตอนไหน ใช้เพื่ออะไร และคำนวณมาจากอะไร จะขยายตัวย่อก็ไม่แน่ใจว่าย่อมาจากอะไร หรือถ้าขยายมาถูกก็ยังไม่รู้คำตอบอยู่ดี…