Archive for October, 2011

สื่อการตลาดที่มากกว่าแค่โฆษณา – (Affiliate Marketing, Direct Marketing, Informercial, Advertorial)

PIN LERTAD

คอลัมน์นี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร S+M Magazine ฉบับ ตุลาคม พศ. 2554 ภายใต้คอลัมน์ “A2Z”

 โดยปกติแล้วคอลัมน์นี้มักจะหยิบเอาคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ฮิตติดปากกันในโลกธุรกิจเพียงทีละสองคำที่มีความคล้ายกันแล้วนำมาแตกประเด็นเพื่อให้เห็นความแตกต่าง แต่ในหลายๆครั้งศัพท์ที่เรามักจะได้ยินกันก็ไม่ได้จำเป็นว่าจัมีเนื้อหาคลึมเครือ คล้ายกับศัพท์อื่นๆ เพียงแต่เป็นศัพท์ใหม่ๆที่เกิดจากวิวัฒนาการของธุรกิจ หรือเป็นศัพท์เทคนิกเฉพาะวงการ ครั้งนี้ผมจึงขออนุญาตรวมศัพท์ประเภทนี้มาอธิบายดูบ้างสักครั้งครับ โดยครั้งนี้จะขอหยิบศัพท์ประเภทรูปแบบการตลาดและการโฆษณาซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบกันตามยุคสมัย จึงคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ที่ท่านผู้อ่านจะใช้ในการทำความเข้าใจและใช้ในการติดตามความเปลี่ยนแปลงครับ…