Archive for August, 2011

Recession กับ Depression…ภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ต่างกัน และภาวะการนำทีมที่ต้องใช้ ระหว่าง Management กับ Leadership

PIN

คอลัมน์นี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร S+M Magazine ฉบับ สิงหาคม พศ. 2554 ภายใต้คอลัมน์ “A2Z”

การที่จะนำพาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ในช่วงที่เศรษฐกิจยังตั้งอยู่บนความสั่นคลอนอย่างเช่นทุกวันนี้ได้ย่อมต้องอาศัยทักษะความสามารถในการนำองค์กรเป็นอย่างสูง วันนี้จึงอยากจะขอนำเสนอคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ซึ่งมักจะถูกใช้สลับกันอย่างผิดๆ ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเองครับ

 

ศัพท์สองคำแรกคือสองคำที่ถูกใช้อธิบายภาวะเศรษฐกิจขาลง ซึ่งก็คือ “Recession” และ “Depression” ครับ หากแปลตรงตัวแล้ว “Recession” นั้นแปลได้ว่า “ภาวะเศณษฐกิจถดถอย” ส่วน “Depression” นั้น ก็จะแปลได้ว่า “ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ”

 

เมื่อพอจะเข้าใจความแตกต่างระหว่าง Recession กับ Depression แล้ว หากกลับมาที่การนำธุรกิจให้ผ่านช่วงภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ไปได้ ย่อมอาศัยทั้ง “Management” และ “Leadership”…