Archive for April, 2011

เทคโนโลยียุคใหม่…Convergence หรือ Syngergy?

PIN

คอลัมน์นี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร S+M Magazine ฉบับ เมษายน พศ. 2554 ภายใต้คอลัมน์ “A2Z”

สำหรับท่านที่เกาะติดเรื่องราวของธุรกิจหรือได้ทำงานอยู่ในบริษัทข้ามชาติในช่วงทศวรรษที่ผ่าน คงจะได้ยินคำว่า synergy กันจนสมองหยุดที่จะนำความหมายของคำคำนี้เมื่อเวลาเราได้ยินมันไปแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วง 2-3 ก็ยังมีคำใหม่ที่มีความหมายคล้ายคลึงกันได้โผล่ขึ้นมา ซึ่งก็คือคำว่า convergence นั้นเอง โดยถึงแม้สองคำนี้จะมีความหมายที่ดูคล้ายกัน ดูเกี่ยวข้องกับการรวมตัวเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งคู่ แต่จริงๆแล้วมันมีความแตกต่างที่เป็นนัยสำคัญที่จะส่งผลต่อแนวการคิดอยู่พอสมควร…