Archive for March, 2011

Angel Investment คืออะไร (Funding)

PIN

 คอลัมน์นี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร S+M Magazine ฉบับ มีนาคม พศ. 2554 ภายใต้คอลัมน์ “A2Z” 

บริษัทและธุรกิจใหม่ๆจะก่อกำเนิดได้ไม่ง่ายเลยหากไม่มีเงินเพียงพอในระยะเริ่มต้น หรือต่อให้เป็นไอเดียธุรกิจที่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้นมากนัก ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าหากมีเงินและการบริหารที่มีประสิทธิภาพแล้ว ธุรกิจน่าจะเติบโตได้อีกเป็นเท่าตัว ดังนั้น หนึ่งในหน้าที่ของผู้ประกอบการในการเริ่มต้นทำธุรกิจหรือขยายธุรกิจนั้นก็คือ “การหาทุน”

สำหรับท่านที่ศึกษาเรื่อง การการทำธุรกิจปัจจุบันในประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะบริษัททางด้านเทคโนโลยี การแพทย์ และธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม คงจะเริ่มได้ยินกันผ่านหูในเรื่องของ “Angel Investment” ซึ่งฟังครั้งแรกอาจจะยังไม่อ๋อกันทันที ผมจึงจะขอถือโอกาสพูดถึงในบทความนี้เลยแล้วกันครับ…